Mostbets-Azərbaycana xoş gəlmisiniz!

Bu şərtlər https://mostbets-azerbaijan.com/ ünvanında yerləşən Mostbet Azərbaycan internet saytından istifadə qaydaları və qaydaları müəyyən edir.

Bu sayta daxil olmaqla, bu şərtləri qəbul etdiyinizi güman edirik. Bu səhifədə qeyd olunan bütün şərtləri qəbul etməyə razı deyilsinizsə, Mostbets-Azerbaijan-dan istifadə etməyə davam etməyin.

Aşağıdakı terminologiya bu Qaydalar və Şərtlərə, Məxfilik Bəyannaməsinə və İmtina Bildirişi və bütün Müqavilələrə şamil edilir: “Müştəri”, “Siz” və “Sizin” sizə, bu vebsayta daxil olan və Şirkətin şərtlərinə uyğun gələn şəxsə aiddir. “Şirkət”, “Özümüz”, “Biz”, “Bizim” və “Bizim”, Şirkətimizə aiddir. “Tərəf”, “Tərəflər” və ya “Biz” həm Müştəriyə, həm də özümüzə aiddir. Bütün şərtlər Müştərinin Şirkətin qeyd etdiyi xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı ehtiyaclarını qarşılamaq məqsədi ilə ən uyğun şəkildə Müştəriyə yardımımız prosesini həyata keçirmək üçün zəruri olan təklif, qəbul və ödənişin nəzərdən keçirilməsinə aiddir. və az qüvvədə olan qanuna tabedir. Yuxarıdakı terminologiyanın və ya başqa sözlərin tək, cəm, böyük hərf və/yaxud o və ya onların hər hansı istifadəsi bir-birini əvəz edə bilən və buna görə də eyni ifadə kimi qəbul edilir.

Cookies

Biz kukilərdən istifadə edirik. mostbets-azerbaijan saytına daxil olmaqla siz Mostbet Azərbaycan Məxfilik Siyasəti ilə razılaşaraq kukilərdən istifadə etməyə razılaşdınız.

Lisenziya

Əksi qeyd edilmədiyi halda, Mostbet Azerbaycan və/və ya onun lisenziya verənləri mostbets-azerbaijan-dakı bütün materialların əqli mülkiyyət hüquqlarına sahibdirlər. Bütün əqli mülkiyyət hüquqları qorunur. Siz bunu mostbets-azerbaijan saytından şəxsi istifadəniz üçün bu şərtlərdə müəyyən edilmiş məhdudiyyətlərə uyğun olaraq əldə edə bilərsiniz.

Bu veb-saytın hissələri istifadəçilərə vebsaytın müəyyən sahələrində fikir və məlumat yerləşdirmək və mübadilə etmək imkanı təklif edir. Mostbet Azerbaycan Şərhləri vebsaytda olmamışdan əvvəl filtrləmir, redaktə etmir, dərc etmir və ya nəzərdən keçirmir. Şərhlər Mostbet Azerbaycan, onun agentləri və/və ya filiallarının fikir və mülahizələrini əks etdirmir. Şərhlər öz fikir və mülahizələrini yerləşdirən şəxsin fikir və mülahizələrini əks etdirir. Mövcud qanunların icazə verdiyi dərəcədə, Mostbet Azerbaycan Şərhlərə və ya Şərhlərin hər hansı istifadəsi və/və ya dərc edilməsi və/və ya görünüşü nəticəsində dəymiş və/və ya dəymiş hər hansı məsuliyyət, zərər və ya xərclərə görə məsuliyyət daşımır. bu vebsayt.

Mostbet Azerbaycan bütün Şərhlərə nəzarət etmək və yersiz, təhqiredici hesab edilə bilən və ya bu Qayda və Şərtlərin pozulmasına səbəb olan Şərhləri silmək hüququnu özündə saxlayır.

Məzmun Məsuliyyəti

Veb saytınızda görünən hər hansı məzmuna görə məsuliyyət daşımayacağıq. Veb saytınızda artan bütün iddialara qarşı bizi qorumağa və müdafiə etməyə razılaşırsınız. Hər hansı bir vebsaytda böhtan, ədəbsiz və ya cinayət kimi şərh edilə bilən və ya üçüncü şəxslərin hüquqlarını pozan, başqa cür pozan və ya pozulmasını və ya digər pozuntusunu müdafiə edən heç bir link(lər) görünməməlidir.

Hüquqların Qorunması

Veb saytımıza bütün bağlantıları və ya hər hansı xüsusi keçidi silməyinizi tələb etmək hüququmuzu özümüzdə saxlayırıq. İstədiyiniz zaman Vebsaytımıza olan bütün keçidləri dərhal silməyi təsdiq edirsiniz. Biz həmçinin bu şərt və şərtləri və istənilən vaxt əlaqələndirmə siyasətini dəyişmək hüququnu özümüzdə saxlayırıq. Veb saytımıza davamlı olaraq keçid etməklə, siz bu əlaqələndirmə şərtləri və şərtlərinə bağlı olmağa və onlara əməl etməyə razılaşırsınız.

FAQ

Mostbet İndir